Login

Login
Sunday, 24 March 2019

Dasar Keselamatan

  • Last Updated: Tuesday, 07 October 2014 14:09
  • Published: Tuesday, 07 October 2014 14:09

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.