Login

Login
Wednesday, 26 June 2019

Sejarah

  • Last Updated: Thursday, 12 July 2018 08:55
  • Published: Wednesday, 08 October 2014 21:28
  • Written by Super User

Imbasan Sejarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga

Perkhidmatan Kesihatan Keluarga merupakan antara perkhidmatan yang tertua dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, menerajui sejak awal tahun seribu sembilan ratus lagi. Aktiviti ini bermula dengan perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak yang merupakan teras perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar. Kini ia telah  berkembang kepada satu perkhidmatan yang komprehensif di peringkat penjagaan primer. Perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak disalurkan melalui system 3-tier (3-peringkat). Klinik Bidan merupakan fasiliti peringkat utama terdekat dengan penduduk, dijaringkan melalui sistem rujukan yang teguh dengan Pusat Kesihatan Kecil dan Pusat Kesihatan Besar. Perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak bermula sebagai program yang ‘vertical’ seperti perkhidmatan kesihatan sekolah, perancang keluarga, penyakit bawaan vektor yang kini telah diintegrasikan sebagai satu pakej yang komprehensif disalurkan di peringkat penjaagan kesihatan primer. Tumpuan awal perkhidmatan Kesihatan Keluarga ini adalah kepada penduduk luar bandar. Di tahun-tahun berikutnya dengan pembangunan modal insan yang teguh, perkhidmatan telah dikembangkan meliputi penduduk di pendalaman, yang terpinggir dan miskin di bandar. Kini fokus dan slogan perkhidmatan kesihatan keluarga dan primer ialah “Liputan Sejagat”. Setiap rakyat Malaysia mempunyai hak kepada perkhidmatan kesihatan primer dan sewajarnya semua pendekatan sedang menumpu meluaskan lagi akses kepada masyarakat di dalam milenium ini.

 

1923 

Perundangan Kawalan amalan dan latihan kebidanan di Negeri-Negeri Selat (Melaka) dan seterusnya di negeri-negeri lain di Semenanjung Tanah Melayu telah diperkenalkan.

1948 

Kesihatan Ibu dan Anak telah dipilih sebagai salah satu bidang utama dari 4 bidang kesihatan yang telah dikenalpasti oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia.

1956

Perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak dikenalpasti sebagai komponen utama dalam Program Pembangunan Kesihatan Luar Bandar Negara. Semenjak itu, kemudahan-kemudahan kesihatan telah dibangunkan dengan meluas di bawah perkhidmatan kesihatan luar bandar melalui Pusat Kesihatan Luarbandar (1:50,000 penduduk) berkonsepkan Sistem 3-peringkat (3-tier). Perkhidmatan pergigian dan pesakit luar juga disalurkan melalui Pusat-Pusat Kesihatan Besar dan Pusat-pusat Kesihatan Kecil (1:10,000 penduduk), manakala perkhidmatan kebidanan di rumah disediakan di Rumah-rumah Bidan dan Klinik (1:2000 penduduk)

1964

Unit Kesihatan Ibu dan Anak di Kementerian Kesihatan Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi untuk tujuan pembangunan, penyeliaan dan kawalan perkhidmatan yang lebih berkesan. Walaubagaimanapun, unit ini telah dimansuhkan selepas setahun ditubuhkan.

1971

Selepas enam tahun, Unit Kesihatan Ibu dan Anak diwujudkan semula pada bulan April.

1973

Perkhidmatan Perancang Keluarga dalam Unit Kesihatan Keluarga, Program Amalan Makanan dan Pemakanan, serta Program Kesihatan Sekolah telah diintegrasikan dalam program Kesihatan Ibu dan Anak.

1974

Jawatan Pegawai Kesihatan Ibu dan Anak Negeri diwujudkan untuk mengukuhkan pembangunan perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak di Peringkat negeri.

1976

Jawatan Pegawai Zat Makanan  Negeri diwujudkan.

1979

Perkhidmatan Kesihatan Luar bandar telah dinaiktaraf dari Sistem 3-peringkat (3-tier system) yang merangkumi Pusat Kesihatan Besar, Pusat Kesihatan Kecil serta Rumah Bidan kepada Sistem 2-peringkat (2-tier system) yang merangkumi Klinik Kesihatan dan Klinik Desa.

1991

Aktiviti Kesihatan Ibu dan Anak dalam program Kesihatan Keluarga telah diperluaskan merangkumi Unit Ibu dan Anak, Unit Pesakit Luar dan Unit Pergigian

1995

Di peringkat Ibu Pejabat, Unit baru termasuk Penjagaan Kesihatan Primer, Kesihatan Warga Tua, Kesihatan Remaja dan Kesihatan Mental telah diwujudkan. Manakala Pusat-Pusat Kesihatan telah bertukar nama kepada Klinik-Klinik Kesihatan untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih komprehensif kepada komuniti.

1996

Bahagian Kesihatan Keluarga di bawah Jabatan Kesihatan Awam ditukar nama kepada Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga berdasarkan kepada perluasan skop yang telah diperkenalkan. Unit Kesihatan Primer telah dinaiktaraf kepada Cawangan Penjagaan Kesihatan Primer.

1997

Pakar Perubatan Keluarga telah mula melapurkan diri buat pertama kali di klinik-klinik kesihatan dan memberi perkhidmatan yang telah diperluaskan.

2006

Perkhidmatan Primer telah diperkenalkan dengan Sistem Rekod Perubatan Elektronik iaitu  Teleprimary Care (TPC). Ini merupakan satu ‘enterprise system’ yang membolehkan perkongsian rekod klinikal pesakit di antara klinik kesihatan dengan hospital yang dirujuk. Sebagai permulaan, tiga buah negeri terlibat iaitu Johor, Sarawak dan Perlis.

2008

REAP or Reviewed Approach In Primary Health Care” telah diperkenalkan. Kaedah ini adalah hasil dari keperluan untuk mengendalikan pelbagai program yang diperkenalkan di klinik kesihatan, bermula dengan program kaedah pusingan hayat seperti remaja, dewasa, warga emas dan keperluan khas dengan pelbagai program pencegahan seperti kanser, darah tinggi, diabetis, tibi, malaria, HIV, penyakit kelamin dan banyak lagi. Kaedah  ini melihat kepada cara mana pelbagai program, aktiviti dan proses kerja diintegrasikan menjadikan satu usaha yang mantap bagi mengendalikan pesakit secara menyeluruh di peringkat individu.

2010

Fasiliti Klinik Kesihatan telah diperkenalkan dengan tambahan klinik dinamakan Klinik 1 Malaysia, Klinik Bus Bergerak 1 Malaysia, Klinik Boat Bergerak 1 Malaysia sebagai tambahan kepada Klinik Kesihatan dan Klinik Ibu Anak, Klinik Desa.

2012

Fasiliti Kesihatan diperluaskan lagi dengan 2 kategori baru di bawah Transformasi Kerajaan iaitu Rural Transformation Program (RTC), Urban Transformation Program (UTC) di mana Klinik RTC dan Klinik UTC dibina.