Login

Login
Sunday, 27 September 2020

Kelab Warga Emas

  • Last Updated: Wednesday, 23 October 2019 09:33
  • Published: Wednesday, 12 September 2018 14:29
  • Written by Super User

KELAB WARGA EMAS

Kelab Warga Emas merupakan satu inisiatif untuk menggalakkan penglibatan komuniti dan badan bukan kerajaan dalam penjagaan warga emas. Setakat 2017, terdapat 233 buah Kelab Warga Emas yang bernaung di bawah Klinik Kesihatan induk di seluruh Malaysia.

Objektif khusus penubuhan Kelab Warga Emas ialah:

  • Mewujudkan dan memperkukuhkan Kelab Warga Emas dalam komuniti
  • Memperkukuhkan kerjasama antara komuniti, badan bukan kerajaan dan badan kerajaan
  • Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab komuniti dalam penjagaan kesihatan warga emas.]

 

Penubuhan Kelab Warga Emas

Untuk maklumat lanjut berkaitan penubuhan Kelab Warga Emas di Klinik Kesihatan, sila rujuk Garis Panduan Perkhidmatan Kesihatan Warga Emas Di Peringkat Daerah, Klinik Kesihatan dan Penglibatan Komuniti, Edisi 3 (Bahagian C- Garis Panduan Penglibatan Komuniti Dalam Penjagaan Kesihatan Warga Emas ). 

 

Keahlian Kelab Warga Emas

Sila ke Klinik Kesihatan yang berhampiran untuk menjadi ahli atau untuk mendapatkan maklumat berkenaan Kelab Warga Emas yang berhampiran dengan kawasan anda.