Login

Login
Friday, 18 October 2019

Sektor Kesihatan Ibu

Pengenalan

  • Last Updated: Monday, 10 December 2018 08:12
  • Published: Tuesday, 11 November 2014 14:17
  • Written by Super User

Perkhidmatan kesihatan ibu adalah perkhidmatan kesihatan yang disediakan kepada ibu hamil sebagai kumpulan sasaran utama. Fokus perkhidmatan adalah kepada penjagaan pra kehamilan, antenatal, intrapartum, postnatal dan perancang keluarga. Perkhidmatan ini disediakan di semua fasiliti Kementerian Kesihatan iaitu di Klinik Kesihatan, Klinik Ibu dan Anak serta Klinik Desa.

Sektor Kesihatan Ibu atau Maternal bermula dari tahun 1964 dan dikenali sebagai Unit Kesihatan Ibu Mengandung dan Kanak-Kanak pada ketika itu. Sektor ini bertanggungjawab untuk memastikan perkhidmatan kesihatan ibu yang disediakan pada peringkat penjagaan kesihatan primer iaitu di Klinik Kesihatan, Klinik Ibu dan Anak serta Klinik Desa adalah memenuhi kualiti keibuan yang selamat (safe motherhood).

Sektor  Kesihatan Ibu  memberi tumpuan kepada penjagaan kesihatan ibu dan perancangan keluarga yang komprehensif dalam kalangan  umur reproduktif.  Fokus perkhidmatan dan penjagaan adalah pra kehamilan, antenatal (mengandung), intrapartum (kelahiran), postnatal (dalam berpantang) dan perancangan keluarga di fasiliti Kementerian Kesihatan melalui promosi kesihatan, pemeriksaan, pengesanan awal, pencegahan penyakit, rujukan, bimbingan dan kaunseling.

Perkara ini dapat memberi penjagaan yang optima dan mengelakkan komplikasi seterusnya mengurangkan kejadian mobiditi dan mortaliti negara.