Login

Login
Friday, 18 October 2019

Pengenalan

  • Last Updated: Friday, 21 November 2014 12:04
  • Published: Friday, 21 November 2014 12:04
  • Written by Super User

Program penjagaan kesihatan bagi Orang Kurang Upaya (OKU) termasuk penjagaan kanak-kanak dengan keperluan khas (CWSN) di klinik kesihatan dan komuniti, program pencegahan dan kawalan kebutaan dan kepekakan, serta pemulihan OKU dewasa di klinik kesihatan.

Perkhidmatan kesihatan bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas bermula pada tahun 1986 sebagai Program Intervensi Awal. Perkhidmatan memberi tumpuan kepada pengesanan awal di klinik kesihatan dan rujukan ke hospital untuk pemulihan. Pada tahun 1996, di bawah Rancangan Malaysia Ke-7, perkhidmatan pemulihan telah dimulakan di klinik kesihatan yang terpilih di mana perkhidmatan pemulihan asas telah disediakan oleh Jururawat Kesihatan Awam Terlatih dan diselia oleh terapis di hospital. Sejak tahun 2002, terapis telah ditempatkan di klinik kesihatan. Mulai tahun 2006, penekanan diberi kepada pembangunan perkhidmatan untuk orang dewasa kurang upaya sama mengukuhkan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan untuk CWSN.

Dua jawatankuasa utama yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia iaitu Jawatankuasa Teknikal Kesihatan OKU dan JK Quality Life Care bagi memantau pembangunan dan pelaksanaan program-program kesihatan untuk OKU.

Pelan Tindakan Penjagaan Kesihatan OKU 2011-2020 telah dibangunkan sejajar dengan Konvensyen Mengenai Hak OKU dan Akta OKU 2008 menggariskan perkhidmatan kesihatan yang dirancang untuk JOKU.