Login

Login
Friday, 18 October 2019

Pengenalan

  • Last Updated: Thursday, 06 September 2018 10:01
  • Published: Friday, 21 November 2014 09:22
  • Written by Super User

DEFINASI REMAJA (WHO, 1993):-

  • Remaja ditakrifkan sebagai golongan yang berusia di antara 10 hingga 19 tahun.

  • Peringkat remaja boleh dikategorikan seperti berikut (Johnson, 1989):
  1. Peringkat Awal                  : 10 tahun-14 tahun
  2. Peringkat Pertengahan       : 15 tahun-17 tahun
  3. Peringkat Akhir                  : 18 tahun-19 tahun

 

LATARBELAKANG

  • Program Kesihatan Remaja telah dimulakan pada tahun 1996 di bawah perkembangan skop Program Pembangunan Kesihatan Keluarga. Program ini diwujudkan untuk membangun dan memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan untuk golongan remaja selaras dengan matlamat, objektif dan strategi yang ditetapkan dalam Dasar Kesihatan Remaja Negara.