Login

Login
Wednesday, 18 July 2018

Pengenalan

  • Last Updated: Friday, 21 November 2014 09:22
  • Published: Friday, 21 November 2014 09:22
  • Written by Super User

DEFINASI REMAJA (WHO, 1993):-

  • GOLONGAN YANG BERUSIA DI ANTARA 10-19 TAHUN
  • Peringkat Remaja dibahagi kepada 3 :
  1. Peringkat Awal                  : 10 tahun-14 tahun
  2. Peringkat Pertengahan       : 15 tahun-17 tahun
  3. Peringkat Akhir                  : 18 tahun-19 tahun

 

LATARBELAKANG

  • Program Kesihatan Remaja telah dimulakan pada tahun 1996 di bawah perkembangan skop Program Pembangunan Kesihatan Keluarga. Program ini diwujudkan untuk membangun dan memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan untuk golongan remaja selaras dengan matlamat, objektif dan strategi yang ditetapkan dalam Dasar Kesihatan Remaja Negara.