Login

Login
Friday, 18 October 2019

Pengenalan

  • Last Updated: Wednesday, 12 September 2018 14:25
  • Published: Friday, 21 November 2014 11:50
  • Written by Super User

A. PENGENALAN

Perkhidmatan Kesihatan Warga Emas, telah mula diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai salah satu strategi dalam Rancangan Malaysia Ke Tujuh. Pelaksanaan program di bawah perkhidmatan kesihatan warga emas adalah berteraskan kepada Dasar Kesihatan Warga Emas Negara yang menekankan usaha untuk memastikan penuaan yang sihat, aktif dan produktif dengan memperkasakan warga emas, keluarga dan komuniti dengan pengetahuan, kemahiran dan persekitaran yang menyokong penuaan sihat. 

 

B. VISI

Memastikan penuaan yang sihat, aktif dan produktif dengan memperkasakan warga emas, keluarga dan komuniti.

 

C. MISI

Menyediakan perkhidmatan kesihatan dan sokongan yang mencukupi untuk mereka melalui peningkatan kesedaran, pengetahuan, kemahiran, dan kerjasama antara agensi dengan masyarakat dalam perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan kesihatan yang menyeluruh kepada warga emas.

 

D. OBJEKTIF

  1. Mempertingkatkan taraf kesihatan warga emas
  2. Menggalakkan penyertaan warga emas dalam aktiviti promosi kesihatan dan pencegahan penyakit sepanjang hayat.
  3. Menyediakan perkhidmatan kesihatan yang mesra umum, berkemampuan dari segi kos, saksama, mudah diperolehi, setanding dengan budaya, tidak mendiskriminasikan gender dan mempunyai sistem berkesinambungan serta diberi secara holistik di semua peringkat.
  4. Mengadvokasi dan menyokong pengwujudan persekitaran yang membolehkan hidup berdikari (penuaan setempat- Ageing In Place)