Login

Login
Sunday, 27 September 2020

Klasifikasi Klinik Kesihatan

  • Last Updated: Friday, 25 October 2019 09:31
  • Published: Wednesday, 12 September 2018 15:45
  • Written by Super User

1. JENIS KLINIK KESIHATAN MENGIKUT PURATA KEDATANGAN SEHARI

Secara amnya, Klinik Kesihatan diklasifikasikan kepada 7 jenis iaitu Klinik Kesihatan Jenis 1 hingga Jenis 7 berdasarkan bilangan purata kedatangan sehari seperti berikut:

Bil.

Jenis Klinik Kesihatan

Bilangan Purata Kedatangan Sehari

1.

KK1

>800

2.

KK2

500 - 800

3.

KK3

300 - 500

4.

KK4

150 - 300

5.

KK5

100 - 150

6.

KK6

50 - 100

7.

KK7

< 50

 

2. JENIS KLINIK KESIHATAN MENGIKUT PELAN PIAWAI


Bagi Jenis Klinik Kesihatan mengikut Pelan Piawai pula, ia diklasifikasikan mengikut jenis perkhidmatan yang disediakan dan mengikut anggaran populasi seperti berikut:

Jenis Klinik Kesihatan (KK)

Perkhidmatan yang disediakan

Anggaran Bilangan Penduduk di Kawasan Liputan (Catchment Population)

KK2

OPD, A&E, MCH, Dental, Rehab, X-Ray, Lab, Farmasi

>50,000

KK3

OPD, A&E, MCH, Dental, Rehab, X-Ray, Lab, Farmasi

>30,000 – 50,000

KK4

OPD, A&E, MCH, Dental, X-Ray, Lab, Farmasi, ABC (optional), Sick Bay (optional)

>20,000 – 30,000

KK5

OPD, A&E, MCH, Dental, Mini Lab, Farmasi, ABC (optional), Sick Bay (optional)

>10,000 – 20,000

KK6

OPD, A&E, MCH, Mini Lab, Farmasi. ABC (optional), Sick Bay (optional)

>5,000 – 10,000

KK7

OPD, A&E, MCH, Mini Lab, Farmasi, ABC (optional), Sick Bay (optional)

<5000