Pilihan Bahasa

Kesihatan Ibu

Kesihatan Kanak-kanak

Remaja & Sekolah

Dewasa & Warga Masa

oku

Pesakit Luar

Sub- unit Kesihatan Mental bertanggungjawab untuk mengukuhkan dan memantau perkhidmatan kesihatan mental di klinik kesihatan yang meliputi aktiviti promosi kesihatan, saringan kesihatan mental, intervensi, rawatan dan pemulihan psikososial.