Login

Login
Friday, 18 October 2019

Pengenalan

  • Last Updated: Wednesday, 12 September 2018 15:42
  • Published: Wednesday, 12 September 2018 15:26
  • Written by Super User

Antara skop utama yang dilaksanakan di Sektor Perkembangan Infrastruktur adalah seperti berikut: 

  1. Merancang keperluan fasiliti statik kesihatan primer yang baru mengikut jenis klinik berserta kuarters bergantung kepada keutamaan dan keperluan mengikut negeri dan daerah.
  2. Mengemaskini bilangan dan senarai fasiliti kesihatan primer serta lokasi bandar dan luar bandar secara berkala mengikut negeri dan daerah
  3. Mengemaskini status kemajuan pelaksanaan Projek Pembangunan RMK-11.
  4. Menyediakan maklum balas, ulasan, cadangan dan sokongan berkaitan permohonan pelbagai daripada JKN dan pelbagai agensi dari aspek permohonan projek, pembangunan kemajuan projek dan peralatan bukan perubatan.
  5. Memberi input, cadangan dan sokongan permohonan projek pembangunan fasiliti kesihatan mengikut Roll Plan bagi setiap Rancangan Malaysia (RMK).