Aplikasi TPC

Modul Aplikasi TPC merangkumi disiplin klinikal melibatkan penjagaan pesakit luar dan penjagaan oleh Pakar, iaitu:

 

Aplikasi ini juga mengandungi modul perkhidmatan sokongan klinikal seperti:

 

Konsep TPC adalah penjagaan tanpa sempadan: penjagaan yang diberi di klinik kesihatan boleh diakses di lokasi lain yang mengguna TPC. Setiap pesakit akan mempunyai identiti yang unik (TPC Number). TPC Number ini yang membolehkan pendaftaran dilakukan sekali sahaja tidak kira di lokasi mana. TPC merupakan aplikasi client based server yang dihubungkan melalui talian tetap dan satelit.

Dalam sistem TPC, pengurusan wellness dan illness adalah bersepadu dan terdapat pautan di antara Modul klinikal dan sokongan klinikal. Maklumat dapat dikongsi di antara fasiliti di dalam negeri yang sama dan di mana akses diberi. Ciri khas dalam TPC adalah modul epidemiologi.

 

Ciri-ciri Perisian TPC: