Faedah TPC

Kebaikan kepada pesakit

 1. Pendaftaran pantas dan sekali sahaja mengguna MyKad dan MyKid
 2. Rekod dan maklumat pesakit dapat dikongsi oleh anggota kesihatan di mana pesakit mendapatkan perkhidmatan kesihatan (seamless care) sama ada di perkhidmatan primer atau pun sekunder.
 3. Meningkatkan akses kepada perkhidmatan Pakar bagi pesakit di kawasan pendalaman
 4. Dapat mengurangkan kos dan waktu perjalanan bagi temujanji dan rujukan. Pesanan ujian makmal dan preskripsi dapat dibuat secara jarak jauh.
 5. Meningkatkan keselamatan pesakit melalui penyimpanan rekod yang lebih efisien.

 

Kebaikan kepada pengguna

 1. Pengurusan pesakit lebih efisien melalui penjanaan rekod perubatan secara real time.   
 2. Perkongsian rekod, maklumat kesihatan dan rawatan membolehkan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang berterusan tanpa sempadan.
 3. Rekod kesihatan sepanjang hayat boleh dijana.
 4. Kawalan penyakit berjangkit dapat dijalankan dengan cepat melalui auto-notification.
 5. Careplan membolehkan integrasi kesemua data yang dimasukkan bagi seseorang pesakit dan dapat disimpan ke dalam satu skrin.
 6. Konsulatasi secara dalam talian di antara klinik kesihatan dan hospital serta garispanduan klinikal yang tersedia dalam system TPC membantu mengurangkan jurang digital bagi anggota kesihatan di kawasan pedalaman.
 7. Penjanaan laporan membolehkan pemantauan yang lebih efisien dan analisa situasi kesihatan dibuat.
 8. Pengurusan strategik perkhidmatan kesihatan dapat dibuat apabila semua fasiliti kesihatan di rangkaikan.