Implementasi

Implementasi

Dari Februari 2003, pelaksanaan TPC telah mengikut peta jalan yang telah ditetapkan bagi pembanguan kedua infrastruktur  dan aplikasi. Walaubagaimana pun penyesuaian telah dibuat pada aplikasi TPC bagi menampung keperluan pengguna. Pemantauan melalui laporan mingguan dan mesyuarat telah dibuat sepanjang tempoh pembangunan.

Terdapat pengeluaran secara Beta1, Beta 2 dan Release Candidate yang menjalani ujian oleh pengguna dalam jangka masa beberapa bulan. Perintis telah dijalankan di dua lokasi dan akhirnya sistem tersebut telah diterima oleh Kementerian pada Disember 2005. Susulan satu tahun dalam tempoh waranti, beberapa versi kemaskini telah dikeluarkan.