Pengenalan Sistem TPC

Pengenalan

TPC (Teleprimary Care) adalah kaedah penyaluran khidmat kesihatan kepada pesakit dan orang ramai dengan menggunakan kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

 

Latarbelakang

Sistem kesihatan di Malaysia telah menyediakan perkhidmatan bagi penduduk luar bandar sejak ia mula ditubuhkan. Beberapa faktor yang berterusan ditangani termasuk meningkatkan akses, memberi perkhidmatan pakar ke sisi pesakit, menyediakan perkhidmatan berterusan, menggalakkan anggota professional berkhidmat di pedalaman. Semua faktor di atas telah dijadikan matlamat kepada pengwujudan sistem TPC.

TPC telah dibangunkan oleh anggota Kementerian Kesihatan yang terdiri daripada Pakar Perubatan Klinikal dan Kesihatan Awam, anggota kesihatan bersekutu, paramedik bersama kontraktor yang telah dilantik. Sistem pengurusan klinik ini tersedia untuk kegunaan di peringkat penjagaan kesihatan primer dan sekunder. Ianya akan membolehkan penjagaan berterusan tanpa sempadan di antara klinik kesihatan dan hospital. Anggota kesihatan akan berupaya mengakses rekod perubatan elektronik pesakit sama ada dari klinik kesihatan mahupun hospital, menjadikan ianya satu sistem enterprise kesihatan.