Login

Login
Sunday, 20 June 2021

Bidang Kuasa

  • Last Updated: Friday, 21 November 2014 21:50
  • Published: Friday, 21 November 2014 21:50
  • Written by Super User

Bidang Kuasa Panel Penasihat Kesihatan

  • Panel Penasihat Kesihatan berfungsi dengan berlandaskan kepada konsep musyawarah dan perkongsian pintar, di mana perjumpaan yang kerap diatur bagi membolehkab pertukaran dan pandangan diadakan.
  • Panel Penasihat boleh merancang, melaksana dan menilai sebarang aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan bagi kepentingan penduduk setempat asalkan tidak menyentuh aspek-aspek teknikal dan pentadbiran atau bertentangan dengan dasar-dasar dan peraturan-peraturan Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Malaysia. 
  • Pejabat Kesihatan Daerah/Jabatan Kesihatan Negeri/Ibu pejabat KKM berhak meminda keputusan yang dibuat oleh Panel Penasihat.
  • Setiap ahli panel hendaklah sentiasa bersikap terbuka dan bertanggungjawab khususnya dalam merancang aktiviti-aktiviti yang boleh dimanafaatkan oleh masyarakat.  Pengerusi panel boleh mmeninta bantuan daripada mana-mana ahli untuk menjalankan aktiviti/projek yang dipersetujuai itu.
  • Bidang tugas panel penasihat merangkumi memberi nasihat dan bantuan kepada pesakit di dalam merujuk mereka ke klinik kesihatan atau hospital kerajaan.