Login

Login
Sunday, 25 September 2022

Dasar Keselamatan

  • Last Updated: Wednesday, 19 June 2019 10:03
  • Published: Tuesday, 07 October 2014 14:09

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.