Login

Login
Sunday, 25 September 2022

Pengenalan

  • Last Updated: Friday, 23 August 2019 11:01
  • Published: Wednesday, 08 October 2014 21:26
  • Written by Super User

Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga (BPKK) adalah nadi perkhidmatan kesihatan awam pada peringkat primer bagi negara ini. Perkhidmatan yang disampaikan melalui pelbagai fasiliti kesihatan awam adalah komprehensif untuk semua peringkat umur dari lahir hingga ke akhir hayat. Skop perkhidmatan adalah terdiri dari lima komponen:


» kesihatan kesejahteraan        » kecemasan                   » informatik kesihatan 

» rawatan penyakit                  » sokongan klinikal

 

Kesemua jenis perkhidmatan disampaikan melalui pelbagai fasiliti kesihatan statik yang kini berjumlah lebih dari 3,000 klinik. Disamping itu, perkhidmatan juga disalurkan melalui perkhidmatan bergerak yang kini berjumlah lebih dari 200 unit. Perkhidmatan bergerak yang melangkaui sempadan disampaikan melalui darat, udara dan air sehingga menjelajahi kediaman di ceruk pendalaman. Sehingga kini, jumlah kedatangan pesakit di fasiliti dan perkhidmatan tersebut telah menghampiri 60 juta setahun.

 
BPKK merupakan salah satu dari empat bahagian di bawah Program Kesihatan Awam. Program Kesihatan Awam pula adalah satu dari tiga program utama di bawah Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia.

 
BPKK bertanggungjawab untuk membangun dan melaksanakan strategi bagi pelbagai polisi yang diluluskan serta memantau kemajuan projek dan aktiviti pada peringkat akar umbi.

 

Bagi menyempurnakan tanggungjawab tersebut, BPKK mempunyai dua cawangan di bawahnya, iaitu:

Bagi memudahkan pemahaman ciri-ciri cawangan ini, ia boleh dibandingkan dengan ‘perkakasan’ bagi Cawangan Kesihatan Jagaan Primer dan ‘perisian’ bagi Cawangan Kesihatan Keluarga.

VISI

Ke arah keluarga sihat sejahtera serta menikmati kehidupan yang
berkualiti sepanjang hayat.

     

MISI

Untuk melahirkan institusi keluarga yang sihat sejahtera, Bahagian
Pembangunan Kesihatan Keluarga (BPKK) akan:

1 Merancang dan menyedia program kesihatan keluarga
yang komprehensif dan bersepadu untuk setiap individu,
keluarga dan masyarakat.


2 Menggalakkan penglibatan masyarakat dalam penjagaan
kesihatan melalui peningkatan kesedaran setiap individu,
keluarga dan masyarakat.


3 Memupuk kerjasama dan penyertaan pelbagai sektor,
agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan dalam
pelaksanaan aktiviti-aktiviti kesihatan keluarga.