Login

Login
Saturday, 04 February 2023

Pengenalan

  • Last Updated: Wednesday, 23 October 2019 09:23
  • Published: Friday, 21 November 2014 10:00
  • Written by Super User

Sektor Kesihatan Dewasa, sebelum ini dikenali sebagai Unit Kesihatan Wanita. Selaras dengan perkembangan skop unit yang merangkumi penilaian risiko kesihatan bagi kedua-dua lelaki dan wanita, nama unit ini telah bertukar kepada Unit Kesihatan Dewasa pada tahun 2009. Pada  permulaannya,  Unit  Kesihatan  Wanita  dikenali  sebagai  Unit  Perancangan  Keluarga.  Walau bagaimanapun  pada  tahun  1995,  dengan  penyusunan  semula  Kementerian  Kesihatan  di  bawah Sistem Saraan Baru (SSB) dan selaras dengan fungsi yang tidak terhad kepada aktiviti perancangan keluarga  sahaja,  Unit  Kesihatan  Wanita  telah  meluaskan  skop  yang  meliputi  saringan  kanser reproduktif (payudara dan kanser pangkal rahim), aktiviti-aktiviti kesihatan reproduktif termasuk isu gender dan keganasan terhadap wanita.

 

Fungsi utama bagi Sektor Kesihatan Dewasa adalah merancang, memantau pelaksanaan dan menilai pencapaian serta keberkesanan program kesihatan dewasa. Perincian fungsi merangkumi:

1)  Merancang dan membangun dasar bagi program kesihatan untuk warga dewasa yang meliputi kesihatan  reproduktif,  penyakit  berjangkit  dan  penyakit  tidak  berjangkit  dengan  fokus  pada aspek promosi kesihatan dan pencegahan.

2)  Memperkukuhkan aktiviti-aktiviti kesihatan reproduktif terutamanya kanser reproduktif seperti kanser payudara dan servik.

3)  Memantau isu-isu berkaitan kesihatan seksual dan reproduktif wanita dan gadis dalam arena antarabangsa.

4)  Merancang dan membangunkan dasar serta strategi berkaitan dengan kesihatan seksual dan reproduktif.

5)  Membentuk garis panduan, prosedur operasi piawai, modul latihan, bahan pendidikan kesihatan dan sebagainya.

6)  Memantau pelaksanaan dan pencapaian program melalui:

a) Pengurusan data

b) Mesyuarat-mesyuarat teknikal

c) Menjalankan penyeliaan pelaksanaan program

7)  Memberi latihan dan pembangunan modal insan kepada pemberi perkhidmatan kesihatan.

8)  Menyediakan kertas-kertas maklumbalas hasil mesyuarat WHA, WHO, CEWAD, ICPD dan yang berkaitan.

9)  Menjalinkan kerjasama antara bahagian dan intra bahagian dalam KKM serta agensi kerajaan yang  berkaitan,  badan  bukan  kerajaan  serta  pihak  swasta  dalam  merancang  pelaksanakan aktiviti program.