Login

Login
Sunday, 20 June 2021

Objektif

  • Last Updated: Wednesday, 23 October 2019 09:23
  • Published: Friday, 21 November 2014 10:01
  • Written by Super User
  • Menyediakan penjagaan kesihatan yang sensitif gender bagi membolehkan warga dewasa mencapai kehidupan yang berkualiti melalui aktiviti promosi kesihatandengan penglibatan pelbagai sektor sama ada agensi kerajaan, swasta atau sukarela.
  • Merancang dan membangunkan program kesihatan untuk warga dewasa yang meliputi kesihatan reproduktif, penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit ┬ádengan member fokus kepada saringan kesihatandan pengesanan awal, penilaian status kesihatan dan pengurusan kesihatan warga dewasa berisiko