Login

Login
Sunday, 20 June 2021

Objektif

  • Last Updated: Friday, 21 November 2014 21:49
  • Published: Friday, 21 November 2014 21:49
  • Written by Super User

Objektif Umum

 Untuk mewujudkan saluran komunikasi dua hala yang lebih berkesan sebagai satu forum interaksi antara anggota masyarakat dan kakitangan Jabatan Kesihatan, kearah menggalakkan penglibatan sepenuhnya masyarakat dalam usaha mencapai matlamat “Kesihatan Untuk Semua”.

Objektif Khas

  • Untuk mempercepatkan dan mempermudahkan penyaluran maklumat-maklumat yang tepat berkaitan masalah kesihatan setempat kepada masyarakat;
  • Untuk mengambilkira pendapat dan pandangan ahli masyarakat dalam perancangan perlaksanaan sesuatu aktiviti kesihatan supaya ianya bersesuaian dengan keadaan dan budaya setempat;
  • Untuk mendapatkan maklumbalas yang tepat dari masyarakat berkaitan masalah-masalah dan keberkesanan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan;
  • Untuk mengujudkan sikap tanggungjawab bersama antara masyarakat dan Jabatan Kesihatan dalam menangani masalah kesihatan;
  • Untuk mempertingkatkan lagi imej Jabatan Kesihatan pada pandangan masyarakat melalui pendekatan pengurusan yang telus di samping dapat mengurangkan salah faham antara kedua pihak.