Objektif Perkhidmatan

Perkhidmatan ini adalah untuk memastikan kanak-kanak sentiasa sihat dan dapat mencapai tahap tumbesaran dan perkembangan yang optima dan menjadi orang dewasa yang produktif untuk keluarga, masyarakat dan negara. Ia disediakan melalui:

  1. penjagaan kesihatan kanak-kanak secara bersepadu, termasuk promosi kesihatan, pencegahan, pengesanan penyakit, rawatan awal dan rehabilitasi.

  2. Melibatkan setiap penjaga dan ahli keluarga dalam penjagaan kanak-kanak.

  3. Mempromosi pembangunan institusi keluarga yang sihat.