Login

Login
Saturday, 25 September 2021

Pengenalan

  • Last Updated: Friday, 21 November 2014 21:49
  • Published: Friday, 21 November 2014 21:49
  • Written by Super User

Panel Penasihat Klinik Kesihatan atau PPKK adalah merupakan satu badan sukarelawan yang ditubuhkan diperingkat klinik kesihatan awam bersandarkan salah satu strategi utama yang telah diputuskan dalam Deklarasi Health Care di Almata  pada tahun 1978 iaitu penglibatan rakyat dalam penjagaan kesihatan samada secara individu atau kolektif.

Sehingga Jun 2012, seramai 9868 ahli PPKK telah dilantik dari seluruh Malaysia manakala bilangan klinik kesihatan yang mempunyai PPKK adalah sebanyak 727 (89%).