Penafian

PENAFIAN: Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan, kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga.