Login

Login
Sunday, 25 September 2022

Pengenalan

  • Last Updated: Wednesday, 23 October 2019 12:01
  • Published: Friday, 21 November 2014 21:43
  • Written by Super User

Sektor Perubatan Primer ini bertanggungjawab memastikan perkhidmatan perubatan yang diberi di klinik kesihatan dilaksanakan secara bersepadu merangkumi aspek promosi kesihatan, pencegahan, pengendalian pesakit (berjangkit dan tidak berjangkit) dan perkhidmatan kecemasan. Sektor ini juga bekerjasama dengan pelbagai sektor di bawah Bahagian Kawalan Penyakit dan bahagian-bahagian lain dalam pelaksanaan dan memantau kualiti perkhidmatan yang dijalankan di klinik kesihatan.

 

Fungsi:

1)  Mengintegrasikan pengurusan dan rawatan penyakit (penyakit berjangkit dan tidak berjangkit), limitasi ketidakupayaan dan rehabilitasi penyakit melalui perkhidmatan penjagaan kesihatan primer yang berkualiti.

2)  Melaksana, memantau dan menilai perlaksanaan program berkaitan perkhidmatan pengurusan penyakit  berjangkit  pada  peringkat  kesihatan  primer  seperti  penyakit  TB,  Leprosy,  HIV,  STI, Denggi, Malaria dan lain-lain.

3)  Melaksana, memantau dan menilai perlaksanaan program berkaitan perkhidmatan pengurusan penyakit kronik tidak berjangkit pada peringkat kesihatan primer seperti penyakit Diabetes, Hipertensi, Kardiovaskular, kanser dan lain-lain.

4)  Memperkukuhkan,  menyelaras,  memantau  dan  menilai  perlaksanaan  Program  Penurunan Kemudaratan seperti Methadone Maintenance Therapy dan Needle Exchange Programme.

5)  Pemantauan indikator pengurusan pesakit berjangkit dan tidak berjangkit di klinik kesihatan.

6)  Memantau  pelaksanaan  perkhidmatan  sekunder  peringkat  penjagaan  primer  seperti perkhidmatan dialisis dan penjagaan luka di klinik kesihatan

7)  Menjalankan  latihan  berkaitan  Program  Pengurusan  Penyakit  Berjangkit  dan  Penyakit  Tidak Berjangkit di Kesihatan Primer.

8)  Bekerjasama dengan sektor dan Cawangan Kawalan Penyakit di Ibu Pejabat KKM, Bahagian Perkembangan Perubatan , jabatan kesihatan, jabatan kerajaan  dan agensi luar.