Login

Login
Thursday, 23 March 2023

Perkhidmatan Berintegrasi

  • Last Updated: Friday, 21 November 2014 21:47
  • Published: Friday, 21 November 2014 21:47
  • Written by Super User

Perhidmatan pesakit luar di klinik kesihatan merupakan peringkat temu pertama bagi individu atau keluarga untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Pendekatan perkhidmatan diberikan menggunakan konsep Reviewed Aproach di mana keperluan kesihatan setiap pelanggan dikenalpasti dan dikendalikan secara komprehensif merangkumi aspek promotif, preventif (pengesanan faktor risiko), kuratif (rawatan) dan rehabilitative (pemulihan) dijalankan mengikut keperluan umur. Disamping itu, penekanan kepada gaya hidup sihat yang merangkumi aspek pemakanan, senaman, minda sihat dan tidak merokok juga diterapkanPengurusan pelanggan dilaksanakan melalui penggabungan aspek wellness dan illness di dalam satu pakej.