Login

Login
Sunday, 25 September 2022

Pengenalan

 • Last Updated: Thursday, 24 October 2019 07:30
 • Published: Friday, 21 November 2014 22:58
 • Written by Super User

Sektor TPC dan Maklumat Primer bertanggungjawab bagi:

 • Menguruskan sistem Rekod Perubatan Elektronik iaitu Teleprimary Care (TPC, iaitu sistem legasi) dan Teleprimary Care-Oral Health Clinical Information System (TPC-OHCIS) yang digunakan di klinik-klinik kesihatan:  
  • Memantau penggunaan dan penyelenggaraan sistem
  • Merancang perluasan sistem
  • Menambahbaik sistem dari semasa ke semasa selari dengan keperluan terkini
  • Mengoptimakan penggunaan data bagi menjana maklumat yang diperlukan pihak BPKK dan KKM
  • Memastikan operasi harian sistem berjalan lancar
 • Menguruskan keperluan dan perkembangan sistem-sistem ICT yang menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan keluarga dan kesihatan primer.